In december 2009 is Jaap Verbruggen met zijn gezin naar Ethiopië geweest voor een rondreis. Eén van zijn dochters komt daar namelijk vandaan en zij wilde graag haar land zien. Ethiopië is een prachtig land, maar ontzettend arm.In december 2010 is Jaap terug gegaan naar Ethiopië en heeft daar 3 weken vrijwilligerswerk gedaan. Hij kwam daar toen in aanraking met bejaarden die rondom een kerk zaten te bedelen. Verschillende van deze bejaarden waren blind of hadden een andere ziekte zoals lepra. Veel bedelende ouderen zie je rondom kerken omdat daar regelmatig mensen in- en uitlopen. Dit heeft een onvoorstelbare indruk achter gelaten.Bekijk de landinformatie in deze presentatie.

Verschrikkelijk dat je als oudere je leven bedelend moet afsluiten en dat je vaak nog moet slapen onder een stuk zeil.Na informatie ingewonnen te hebben bleek dat er in Ethiopië vrijwel niets voor bejaarden is geregeld. Als je in Ethiopië oud bent, je kan niet meer werken, je hebt geen geld en je hebt geen familie die voor je zorgt dan moet je wel bedelen om in leven te blijven. Jaap besloot hier iets aan te gaan doen. In de loop van de tijd zijn de andere genoemde stichtings- leden bij het project betrokken.Op 16 november 2011 hebben we de stichting GODANAW-HOLLAND opgericht met het plan om hulp te verlenen aan de ouderen in Ethiopië.

Reis Ethiopië 2023

Reis Ethiopië 2018

2016111111111
house
coffee-cermony

In onze tijd leven nog steeds miljoenen mensen onder de armoedegrens en worstelen dagelijks om in hun eerste levensbehoeften te voorzien.Ouderen zijn vaak de vergeten generatie. Op dit moment leven dan ook veel ouderen op straat en proberen ze met bedelen in leven te blijven. In Ethiopië is er minimaal opvang voor ouderen.Stichting Godanaw-Holland wil aan deze ouderen hulp verlenen en de mogelijkheden bieden voor een menswaardig oudendag.

De missie van Godanaw-Holland is om zorg te verlenen aan zoveel mogelijk ouderen in Debre Zeit een stad in Ethiopië.  Naast voedsel willen we zorgen voor kleding en eventueel medische zorg.Onze visie is om vanuit een christelijke levensbeschouwing naast het voedsel voor het lichaam de ouderen ook het woord van God brengen. (Psalm 92:15 en 16; In den grijzen ouderdom zullen zij nog vruchten dragen; zij zullen vet en groen zijn om te verkondigen, dat de HEERE recht is; Hij is mijn Rotssteen; en in Hem is geen onrecht).

Wie zijn wij

Wij zijn een groep enthousiaste mensen die daadwerkelijk iets willen betekenen voor de naaste in nood.Wij geloven dat alle hulp nuttig is. Vele “druppels” aan hulpverlening vormt een groot meer. Momenteel zorgen we in samenwerking met Stichting Dorcas te Andijk voor 50 ouderen. De foto’s van de ouderen kunt u op deze website zien.

Comite & Contact

Het comité Godanaw-Holland bestaat uit de volgende personen:

Bankgegevens

Regiobank rekeningnummer: 841356688

IBAN nummer: NL38 RBRB 0841 356688

BIC code: RBRBNL21

Kamer van koophandel nummer: 53971868

Voorzitter

Jaap Verbruggen

Secretaris

Wim van Vossen

Penningmeester

Adrie Wouters

Rinus de Vos

Reinier de Groen

Contactgegevens

p.a. Meanderlaan 210

4691 LJ Tholen

info@godanaw-holland.nl

Contact